فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
مدیریت شهری:تعاریف:مفاهیم ۱۳۹۱/۹/۳
مديريت شهري,مدیریت شهری,سایت تخصصی مدیریت شهری,سايت تخصصي مديريت شهري,حکمروايي و مديريت شهري مدیریت شهری وظیفه برنامه ریزی,سازماندهی,هماهنگی, کنترل شهر را به عهده دارد که براساس الگوهای اجتماعی - فرهنگی تحت تاثیر قرار می گیرد.دانش حکمروایی و مدیریت شهری.www.urbanmanagement.ir

به نام خدا


موقعيت شما  :  مفاهيم >> مدیریت شهری

لينک پيشنهادي :

                                    مفاهيم >> توسعه پايدار محله ای

                                    مفاهيم >> توسعه پايدار شهري

                                    مفاهيم >> کيفيت زندگي شهري

                                    مفاهيم >> مشارکت مردمي

                                    مفاهيم >> اسکان غیررسمی

 

مدیریت شهری یک فرایند است که در مجموع به یک نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد, میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت و مشروعیت و ساختار حقوقی و اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد نظر است. از نگاهی, این نوع مدیریت را می توان نوعی حکومت محلی و خودگردان برای جلب مشارکت پذیری مردم دانست که باعث سبک شدن بار دولت ها خواهد شد.

برای شناخت مفهوم مدیریت شهری ,توجه به ترکيب دو واژه مديريت و شهر لازم است. مدیریت شامل هنر انجام کارها به وسیله دیگران است و می توان آن را فرایند برنامه ریزی, ساماندهی, هدایت و کنترل اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف تعریف شده دانست.
 

اما شهر مفهومی بسیار پیچیده و غامضی دارد. از سویی اشاره به نوعی زندگی و از سوي ديگر اشاره به سبکی از ساخت و ساز و ترکیب محیط های انسان ساخت با محیط های طبیعی است. در تعاریف ارائه شده از شهر , آستانه هاي جمعيتي, اشتغال غالب, خودگرداني عمومي و چگالي جمعيتي به چشم مي خورد. البته بنابر ملاحظات جغرافیایی و اجتماعی, تعاريف متفاوت از اين نوع سکونتي به وجود آمده است.

ترکيب مدیریت و شهر نشان دهنده استقرار فرایند برنامه ریزی تا کنترل تمامی ابعاد مرتبط با شهر چه از نظر اجتماعی, اقتصادي, کالبدي و محيطي است. وظيفه اي که با توجه به گستردگي ميان سازمان ها و نهادهاي مختلفي تقسيم شده است.

در کشور ايران مديريت شهري که به اداره امور شهري تقليل يافته است شامل شهرداري,شوراي شهر, شهروندان و نهادهاي جامعه مدني است. اما حقيقت اين مفهوم نشان از گستره بزرگتري از نهادهاي دخيل در اداره شهرها است.

شکل زیر که از کتاب امکان سنجی واگذاری وظایف جدیری به شهرداری های دکتر کاظمیان و سعیدی رضوانی انتخاب شده است نشان دهنده کنشگران حیطه مختلف است که بر فرایند مدیریت شهری اثرگذاراند.


 www.UrbanManagement.ir

مقالات موجود در سايت مرجع که مرتبط با مفهوم مديريت شهري مي باشند:


 

 

لزوم تحول مديريت شهري در ايران


نويسنده : دکتر شيعه

انتشار يافته در مجله جغرافيا و توسعه – بهار و تابستان 1382 از صفحه 37 تا 62-حجم فايل زيپ 204 کيلوبايت - اين مقاله با نگاه نظري به مديريت شهري و بررسي وضعيت فعلي شهرهاي تهران به بررسي تحولات لازم براي مديريت شهري در شرايط موجود مي پردازد.


آسيب شناسي مدل اداره امور شهر در ايران


انتشار يافته در فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي ، شماره 63- حجم فايل زيپ 337 کيلوبايت

نويسنده : احمد آخوندي عباس ، ناصر برك پور ، ايرج اسدي ، ميثم بصيرت ، حبيب اله طاهرخاني-
مدل مديريت شهري، يكي از موضوعات كليدي در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربيات جهاني نشانگر كاربرد مدل هاي گوناگون اما برخوردار از تعريف، ويژگي ها و چارچوب نهادي و قانوني مشخص است. در ايران با وجود سابقه يك صد ساله تشكيل نهاد شهرداري، تاكنون در هيچ يك از متون قانوني، نامي از مدل مديريت شهري برده نشده است. با اين حال بررسي سير تطور مدل هاي مديريت شهري در ايران نشان مي دهد تاكنون مدل شورا – مدير شهر، رايج ترين مدل مديريت شهري بوده است. در اين مقاله مدل هاي مختلف مديريت شهري در امريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي و نيز سير تطور مدل هاي مديريت شهري در ايران بررسي شده است. همچنين پس از تحليل مدل كنوني مديريت شهري در ايران، آسيب ها و نقايص اين مدل شناسايي شده است. بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق نشان مي دهد مهم ترين نقاط ضعف مدل رايج در مديريت شهرهاي ايران عبارتند از: عدم تفكيك رهبري سياسي از مديريت تخصصي، محدود بودن وظايف نهادهاي مديريت شهري، يكسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي كشور، ضعف مكانيسم هاي نظارت و تعادل بخشي در تنظيم رابطه شورا و شهردار، عدم شكل گيري شوراهاي محله اي و منطقه اي زير مجموعه شوراهاي شهر و نحوه انتخاب اعضاي شوراي شهر.


آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری

نويسندگان :  غلامرضا کاظمیان ، زهره میرعابدینی /انتشار يافته در نشريه هنرهاي زيبا- معماري و شهرسازي / (دوره: ۳، شماره: ۴۶)- حجم فایل زیپ 1.98 مگابايت

مديريت يكپارچه شهري به معناي اتخاذ يك رويكرد كل‌نگرانه و طراحي سازوكارهايي جهت پيگيري رويكرد مذكور در مديريت شهر است. به منظور تحقق يكپارچگي،‏ شناسايي عوامل موثر بر يكپارچگي و تفرق در مديريت شهري ضروري است. در پژوهش حاضر،‏ عوامل موثر بر يكپارچگي مديريت شهري در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در نمونه موردي شهر تهران با روش كمي شناسايي شده‌اند. يافته‌هاي مقاله كه محصول جمع‌آوري نظرات 50 نفر از مديران و كارشناسان نهاد مديريت شهري تهران ( شامل شهرداري و شوراي شهر تهران) و برخي نهادهاي دولتي/ حكومتي (شامل وزارت كشور،‏ وزارت راه و شهرسازی و مجلس شوراي اسلامي) است،‏ نشان مي‌دهد كه 3 عامل: 1- تعدد عناصر و کنشگران ذیربط و در نتیجه روابط متفرق ميان سازماني در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری؛ 2- ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و 3- عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاكميت در موضوع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شامل قوانين و مقررات موجود شهري،‏ زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و توانمندی مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بر عدم يكپارچگي سیاستگذاری در مديريت شهري هستند كه از اين ميان از نظر بیشتر پاسخ گویان در صورت اصلاح نظام و روابط قدرت ميان بازيگران عرصه شهري،‏ امكان يكپارچگي فرايند سیاستگذاری در مديريت شهر تهران فراهم مي‌شود.

 

تحليل الگوي مديريتي شهر تهران

 

انتشار يافته در پژوهشهاي جغرافياي انساني (دوره: ۸۱، شماره: ۸۱ پاييز ۱۳۹۱)- حجم فايل زيپ 487 کيلوبايت

نويسندگان : اصغر نظريان و محمد رحيمي

انتخاب نوع مدل مديريت شهري،‏ بازتابنده‎ي نگرش حاكم بر تنظيم روابط شورا و شهرداري و مهم‌تر از همه،‏ بيانگر ميزان مشارکت و قدرت اجرايي است. يکي از گفتمان‎هاي مهم در تعيين مدل مديريتي برتر،‏ تعيين چگونگي اداره‎ي شهر و قرارگيري قدرت در دست مديران شهري است. از سوي ديگر،‏ مدل اداره‎ي شهر رابطه‎ي نزديکي با حل يا ايجاد مسائل شهري دارد. از بررسي مدل مديريت شهري در کلان‎شهر تهران چنين برداشت مي‎شود كه نوع مدل مديريت شهري در ايران،‏ مدل شورا ـ مدير شهر است. تحليل الگوي مديريتي تهران و ويژگي‎هاي اين نوع مدل در ايران،‏ به‎ويژه انتصابي بودن شهردار،‏ سبب وابستگي شديد عناصر مدل مديريت شهري به ساختار کلان قدرت شده و اين روند به‎نوبه‎ي خود فقدان و کمبود نهادهاي مدني و مشارکت مردمي را تشديد کرده و موجب تبديل شدن عرصه‎ي مديريت شهري به يک عرصه‎ي تجديد قدرت براي گروه‎هاي قدرت سياسي در سطح ملّي شده است. بنابراين مدل شورا ـ شهردار قوي،‏ به‎عنوان الگوي مناسب توصيه مي‌شود تا با بهره‌گيري از اين الگو،‏ به‎دليل دارا بودن رويکرد جمع-گرايانه و مشارکتي که در حلّ مسايل شهري دارد،‏ در سطوح فراملّي با تأکيد بر کاهش نقش دولت مرکزي و در سطوح محلّي،‏ تقويت جايگاه و نقش مديريت محلّي و مشارکت اجتماع محلّي،‏ حاكميّتي چند سطحي و چند عاملي را براي مديريت شهري کارآمد و اثربخش توصيه کند و همچنين اين مدل با استفاده از معيارهاي منتج از مباني نظري حكمروايي شهري و برخي از معيارهاي مرتبط ديگر،‏ سبب تقويت شاخص‎هاي حكمروايي شهري (مشاركت شهروندان،‏ مسئوليت‎پذيري و پاسخ‎گويي و عدالت) و نيز ارتقاي برخي ديگر از شاخص‎هاي مورد توجّه،‏ چون اقتدار مجموعه مديريت شهري،‏ قدرت و اقتدار شهردار،‏ هماهنگي و همكاري بين شورا ـ شهرداري،‏ تخصّص‎گرايي در بدنه‎ي شهرداري،‏ قدرت نظارتي و قانون‎گذاري شورا و ثبات در مديريت شهري خواهد شد و وابستگي به عناصر قدرت سياسي سطح ملّي را کاهش يا از بين مي‌برد. بدين ترتيب مدل شورا ـ شهردار قوي،‏ به‎طوركلّي براي تقويت نهاد مديريت شهرتهران ارزيابي شده است.

 

 

بررسی امکان سنجی استقرارمدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)  

 

نويسنده : شمس الدین ناظمی , سیده زهرا حسینی , عاطفه صنیعی

انتشاريافته در مشهد پژوهي - سال اول - شماره 2 - بهار و تابستان 1388 - صفحه 1 تا 19- حجم فایل زیپ 1.7 مگابایت

کانون توجه این مطالعه امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه (واحد) شهری از طریق شناسایی مداخله گران در فرآیند مدیریت شهری و تلاش برای تبیین ماهیت تعاملات میان بخشی آنان بوده است .با چنین دیدگاهی ، پس از بررسی اجمالی روند تغییرات نظام مدیریت شهری در کشور وشهر مشهد که بستر تاریخی نظام اداری فعلی را می نمایاند، باانجام مطالعه میدانی گسترده ای به شناخت سازمانهای تاثیر گذار بر مدیریت شهری و تشخیص نوع وشدت تاثیر هر بخش مبادرت شده است. نتیجه این قسمت،دسته بندی 29 سازمان شناسایی شده در سه گروه سازمانهای دارای روابط متقابل،زنجیری و جمعی با نهاد های محلی اداره شهر می باشد. منطق این دسته بندی ،ارتباط میان نوع تدابیر و مداخلات مدیریتی مورد نیاز و نوع تعاملات میان سازمانی می باشد.

در اين مقاله مباني مرتبط با مديريت شهري و مديريت يکپارچه شهري مرور شده است و با استفاده از پرسشنامه کنشگران موثر بر پياده سازي اين سيستم با توجه به درجه اهميت شناسايي شده است.

 

مروری بر 30 سال مديريت شهری تهران

 

دکتر سيد موسی پورموسی و مرجان رحيم زاده


در اين مقاله سيستم مدیریت شهری را به سه سطح مديريت سياسی - اجتماعی - مديريت سازمانی و برنامه ريزی و مدیریت اجرایی تقسيم نموده و به طور جامع به بررسی آن پرداخته است.
سپس فرآيند مديريت شهری در شهر تهران را به سه دوره سال های 1357 تا 67 و 67 تا 77 و نهايتا از سال 77 تا به اکنون تقسيم نموده که به طور مختصر در مورد اين بازه ها و فرآيند های موجود مديريت شهری در آن دوره با توجه به فرآيند های سياسی و اجتماعی زمان مورد بررسی قرار داده است .در انتها به بررسی مسائل و چالش های مديريت شهری تهران پرداخته و نگاهی به آينده ارائه می گردد .
انتشار يافته در ماهنامه شهرداری ها شماره 92 - بهمن ماه 1387 - حجم فايل 2 مگابايت - فايل زيپ شده

 

 

 یکپارچگی مدیریت شهر تنها یک گره از چالشهای مدیریت

 

یکی از اصلیترین موانع فراروی مدیریت شهری ـ بخصوص در کلان شهرها ـ چند پارچگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیمسازی، برنامهریزی، هدایت و نظارت است. شهر سیستمی باز است که ساختارهای این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود است. در اين مقاله سعی شده است به موارد مختلفی در مورد مشکلات شهری فراتر از بحث یکپارچه نبودن سیستمی پرداخته شود.حجم فایل 47 کیلوبایت


درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی

 

نويسندگان :دکتر علی اکبر تقوایی - مهندس رسول تاجدار

انتشاریافته در فصلنامه مدیریت شهری - شماره 23 - بهار 1388

 با پیش‌بینی استقرار بیش از 66 درصد جمعیت جهان در شهرها تا سال 2020 ميلادي، جهان در حال تبدیل به جهانی شهری است. از این رو مدیریت شهری در آینده به‌طور اعم و در قرن بیست و یکم به‌طور اخص، درگير نوعی چالش خواهد بود؛ چالشی که خود تابعی از تغییر و تحولات فناورانه، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. شدت يافتن روزافزون مقياس و گستردگي و نيز پيچيدگي مسائل شهرها و همچنین آشکار شدن بي‌كفايتي سيستم‌هاي سنتي بوروكراتيك و تصميم‌گيري بالا به پايين، سبب شده است گرايشي به‌سوي سيستم‌هايی به‌وجود آید كه در آن تصميمات بزرگ و كوچك با اشتراك بين صاحبان منافع شهري اتخاذ شوند. مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی توسعه در طی چند دهه اخیر با تشدید مسائل حوزه مدیریت شهری و در پی تحقق پایداری در مدیریت شهری به چاره‌جویی پرداخته و به‌دنبال مطرح شدن ديدگاه و تئوري توسعه پايدار، شهر انسان‌گرا هستند و در زمان حاضر رویکرد «حکمروایی خوب شهری» را به‌عنوان اثربخش‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت معرفي نموده‌اند. هدف از نوشتار حاضر؛ بررسی و تحلیل مفاهیم و اصول مرتبط با حکمروایی خوب شهری و بررسی نمونه‌ای از تجارب داخلی مرتبط با این رویکرد و تأكيد بر اين نكته است كه با وجود ساختاری شدن پاره‌اي از مشکلات مدیریت شهری در ایران؛ تبیین صحیح، نهادینه‌سازی و نگاه راهبردی به موضوع «حکمروایی خوب شهری»، کمک می‌کند تا مدیریت پایدار شهری به سرعت و امیدواری بیشتری در شهرهای ایران شکل گیرد.

 

مدیریت شهری تا آغاز مشروطیت


در اين مقاله روند مدیریت شهری از دوران باستانی تا دوران مشروطیت را مورد بررسی قرار داده و به طور خلاصه ديد مناسبی از این رویکرد ارائه نموده است .  حجم فایل 37 کیلوبایت- نويسنده اميد سياوش


نقش مهندسی ارزش در مدیریت و توسعه پایدار شهری


جعفر ستایش ولی پور و سید عارف موسوی
با بررسی کلیات مهندسی ارزش به بررسی تفاوت مهندسی ارزش و روش های معمول کاهش و کنترل هزینه ها پرداخته و ضرورت پرداختن  مهندسی ارزش در مدیریت شهری را با بررسی ضرورت های اقتصادی - فنی - زیست محیطی و اجتماعی را به ترتیب بیان نموده و در نهايت به برجسته نمایی ارزش هایی پرداخته است که در مدیریت شهری باید به آنها دقت نمود
انتشار يافته در ماهنامه شهرداری ها شماره 91 - دی ماه 1387 - حجم فایل1.87 مگابایت - به صورت فایل زیپ


رهيافتي كارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار


مقاله حاضر كه در پي تبيين نقش و جايگاه مديريت شهري است با عنایت به رهيافت محله مبنا سعي دارد كه ضمن توضيح اجمالي چگونگي تغيير و تحول در پارادايم شهرسازي؛ عوامل بروز و ظهور نگرش جديد به مديريت و برنامه ريزي شهري را بررسي كرده ، مشخصه هاي رويكرد جديد را تبيين كرده و ظرفيت هاي آن را در نظام مديريت شهري ارائه نمايد . بررسي نظريات ، ديدگاه ها، مشخصات و مفهوم برنامه ريزي محله مبنا نشان داد كه رويكرد مذكور در جستجوي تعامل اجتماعي بوده و مشاركت بازيگران محلي را در دستور كار قرار داده است ، تسهيل كننده و هماهنگ كننده بوده و كمتر به مد اخلات كالبدي فضائي پرداخته و بانگاه فرايندگرا به پايداري تصميمات در سطوح مختلف خواهد انجاميد.


اصلاحات مديريت شهري در كشورهاي اروپايي

 

انتشار یافته در فصلنامه مطالعات مديريت - شماره 45، بهار 1384-حجم فايل زيپ 204 کيلوبايت

 نوشته :دكتر ابوالحسن فقيهي ، حبيب الله سالارزهي

 اين مقاله که به بررسي اصلاحات اداري در سطح شهرداري هاي کشورهاي آلمان, هلند و سوئيس پرداخته است سعي دارد تغييرات سياسي دوران نوين را در تغيير الگوهاي مديريتي اين نمونه ها بررسي نمايد. گفتمان جديد حکمراني محلي و شهري و ايجاد زمينه براي مشارکت مردمي نقطه مشترک مدل هاي مورد ارزيابي است.

 

 برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار

 

نويسنده : خلیل حاجی پور

انتشار یافته در نشریه هنرهای زیبا-شماره 26- تابستان 1385 - از صفحه 37 تا 46 - حجم فایل 184 کیلوبایت

اين مقاله در پي مشخص کردن نقش و جایگاه رهیافت محله مبنا است. بررسي نظریات, دیدگاه ها, مشخصات و مفهوم برنامه ریزی محله مبنا نشان داد که رویکرد مذکور در جستجوی تعامل اجتماعی بوده و مشارکت بازیگران محلی را در دستور کار قرار داده است, تسهیل کننده و هماهنگ کننده بوده و کمتر به مداخلات کالبدی فضايي پرداخته و با نگاه فرایندگرا به پایداری تصمیمات در سطوح مختلف خواهد انجامید.

 

 

جزوات دانشگاهي مرتبط :


جزوه درس مبانی مديريت شهری


دانشگاه : علامه طباطبايي
کلاس درس استاد : دکتر کاظميان
تهيه و تنظيم : ياسر حمزه لوی
اين درس صفر واحدی است و در ترم اول ارائه می شود
مفاهيم پايه درس مديريت شهری که پيشنياز دانشجويان مدیریت شهری است و با تجربیات دکتر کاظمیان هر ترم به روز می شود.حجم فايل 330 کيلوبايت

 

 

 

 

نوشته شده توسط سعيد شفيعا

 

کليه حقوق مطالب اين بخش براي سايت مرجع مديريت شهري محفوظ مي باشد

 

 استفاده با ذکر منبع مجاز مي باشد

 

 

 

 

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia