فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
همايش هاي شهري ۱۳۹۵/۳/۲۳
همايش هاي مديريت شهري, ارسال اس ام اس به اعضا, اراسال ميل به اعضا همايش هاي مديريت - برنامه ريزي - جغرافيا - جامعه شناسي - محيط زيست شهري که تحت حمايت سايت مرجع مديريت شهري قرار دارند.

اطلاع رساني يکي از مهمترين ارکان شکل گيري همايش ها و سمينارهاي مي باشد. مطلع سازي محققان, مجريان و پشتيبانان حيطه اي خاص براي ارسال مقالات, برقراري تعاملات اجرايي و حمايت هاي معنوي و مالي, مسير شکل گيري يک همايش يا سمينار را هموارتر مي نمايد. بنابراين سايت مرجع براي همکاري با همايش ها و سمينارهاي مربوطه که داراي شرايط زير مي باشند آماده همکاري است:
شرایط حمایت:

 1. دارا بودن کادر علمي مشخص براي همايش و استانداردهاي پذيرش مقاله(تضمين کيفيت)
 2. دارا بودن مسئول مشخص براي تعامل با سايت مرجع(حفظ تعامل دو جانبه)
   
   

سايت در قبال همايش ها خدمات زير را فراهم مي سازد:
  خدمات سايت مرجع مديريـت شهري به کنفرانسها شامل موارد زیر می باشد:

 • انتشار اخبار سمينار(صفحات پربازديد يا داخلي)
 • درج لوگوی سمينار در سايت
 • ارسال اخبار سمينار در بخش خبرگزاري
 • ارسال اخبار مهم سمينار به آدرس الکترونيکي اعضاي سايت
 • ارسال فراخوان ها از طريق پيام کوتاه به اعضاي سايت
 • نشر مقالات سمينار در سايت

 

  دبیرخانه يا نمايندگان سمينارهاي می توانند از طریق پست الکترونيکي, فرم انتقادات و پيشنهادات يا شماره درج شده اقدام به مذاکره با سايت مرجع نمايند.

 

 

آدرس پست الکترونيکي : info@urbanmanagement.ir

 

09123101539

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia