فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
حکمروايي شهري
حکمروايي, حکمراني, حکمروايي شهري, حکمراني نظام شهري, حکمروايي خوب شهري ز آنجايي که حکومت محدود به سازمان هاي اداره کننده شهري است, حکمروايي شامل همين سازمان ها به علاوه جامعه مدني است. بنابراين هر چند پوسته حکومتي براي اداره شهر واجب است اما تعارضات بسيار زياد ناشي از تع

 

حکومت و حکمروايي الگوی هاي کاملا متفاوتي براي  اداره شهرها هستند . تفاوت این دو ایده در میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت ، بخش خصوصی و بخش مردمی ( جامعه ) در جامعه شهری است. از آنجايي که حکومت محدود به سازمان هاي اداره کننده شهري است, حکمروايي شامل همين سازمان ها به علاوه جامعه مدني است. بنابراين هر چند پوسته حکومتي براي اداره شهر واجب است اما تعارضات بسيار زياد ناشي از تعاملات کنشگران شهري عاملي بر عدم کاري اين نظام خواهد بود. در نتيجه روي آوردن به حکمروايي شهري که تقابل اين کنشگران را به رسميت مي شناسد زمينه ساز افزايش کارايي و اثربخشي اين نظام به حساب مي آيد.

مهم ترین امور و اولویت ها برای تحقق حکمرانی شهری خوب :

1)تعریف دوباره نقش های حکومت

2)ترویج استراتژی های توسعه شهری

3)تنظیم انتقالات مالی منصفانه میان تمامی سطوح حکومت به عنوان کلید حاکمیت شفاف،مشارکت موثر و تعهد مدنی

4)تشویق جریانهای آزاد اطلاعات

5)تاکید بر نقش مهم رهبری

6)ترویج کردار اخلاقی در شهرها سه گروه وابسته به حکمروایی خوب شهری: سه گروه عمده از بازیگران در حکمروایی خوب شرکت دارند ،این سه گروه دولت،شهروندان و بخش خصوصی هستند.

هر کدام از این سه گروه برای ترقی شهر مهم و حیاتی هستند.زبرا هر کدام نقطه ضعف و توانایی هایی دارند.

یک هدف عمده ی حکمروایی خوب شهری ترقی دادن و بالا بردن کیفیت ساختار های مورد علاقه ی شهروندان است که از طریق همکاری و هماهنگی این سه گروه اجرا می شود.این سه گروه هر کدام وظایفی را بر عهده دارند و با هماهنگی همدیگر باعث به حداقل رساندن ضعف ها و افزایش تواناییها می شوند.

از ديدگاه فريدمن معيارهاي فراگيري و همه شموليت, پاسخ گويي عمومي, پاسخ دهي, مديريت غير خشن, رهبري سياسي مهمترين شاخصه هاي حکمروايي خوب هستند.

از ديدگاه بانک جهاني نيز مشارکت, شفافيت, پاسخگويي , حساسيت در برابر نيازهاي فقر و مديريت عمومي قوي, اثربخشي هزينه, مديريت مالي صحيح مهمترين معيارهاي حکمروايي خوب هستند.


کتاب هاي توصيه شده :

مدیریت و حکمروایی شهری نويسنده  ناصر برک­پور ، ایرج اسدی, ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه هنر

 

پايان نامه هاي  توصيه شده :

 

حكمروايي شهري اسلامي ، تبيين رابطه قدرت شهري با فضاي شهري (مورد مطالعه شهر قم), نگارنده : ابوالفضل جليلي

 

مقالات توصيه شده :

 

سرمايه اجتماعی و حکمروايي شهری

نويسنده : دکتر غضنفر اکبری
اين مقاله سعی دارد با بررسی نظری حکروايي شهری و سرمايه اجتماعی به استخراج درک مناسب از ارتباطات بين اين دومفهوم بپردازد.سرمايه اجتماعی به عنوان سرمايه ای برای تسهيل حکروايي نيازمند شناسايي است. در عين حال حکمروايي خوب شهری با شناخت کنشگران شهری و کنشگران اجتماعی دخيل قابل شناسايي است و زمينه يابی سرمايه اجتماعی از درون انواع کنشگران ممکن است.حسن اين مقاله ارائه تعاريف و شناخت مناسب از هر دو مفهوم در قالب 19 صفحه است.حجم فايل 201 کيلوبايت

 

جایگاه حکمروائی خوب در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی : طرح متروی تهران)

انتشاریافته در ویژه نامه جغرافیا، پیاپی 48، صفحه 1-248 (پاییز 1385)- حجم فایل زیپ 211 کیلوبایت - صفحه 1-28

نويسنده : حسن اسماعیل زاده ؛مظفر صرافی

در اين مقاله به بررسی دو  نظریه های برنامه ریزی رسیدگی می شود. دسته اول، برنامه ریزی را از جهت فرآیند، بررسی می کنند (برنامه ریزی فرآیندی ) و دسته دوم، با محصول و نتیجه برنامه ریزی سر و کار دارند (برنامه ریزی محصولی ). در تحقیق حاضر، برنامه ریزی برای اجرای طرح متروی تهران (که مورد مطالعه این تحقیق است)، از دیدگاه فرآیندی بررسی شده است. بدین معنی که مراحل تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای طرح مزبور و اثراتی که این برنامه ریزی، از خود بجای گذاشته است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان جایگاه الگوی حکمروائی خوب (نظام اداره خوب) که شامل اصولی از قبیل مشارکت، پاسخگوئی، شهروندی، شفافیت، کارآمدی، قانونمداری و نظایر اینهاست، در جهت بررسی نقش مردم در فرآیند برنامه ریزی برای طرح یاد شده و میزان تعامل اضلاع حاکمیت (مسوولین، مردم و بخش خصوصی) بررسی شده است. الگوی مربوطه (حکمروائی خوب)، که از اواخر دهه 1980 مطرح شده است بطور کلی به فرآیندی اشاره دارد که تصمیم ها و اعمال قدرت در آن شکل می گیرد و جایگاهی است که دولت، مردم و بخشهای خصوصی به تعامل با یکدیگر می پردازند. الگوی حکمروائی خوب، در زمان حاضر در مجامع بین المللی و محافل کارشناسی، تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه نیافتگی تلقی می شود و مدیریت سطح محلی، گریز و گزیری از آن ندارد. زیرا اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی است که توسعه منطقه ای و در نتیجه توسعه ملی را نیز بدنبال دارد.
بدین ترتیب ابتدا کلیاتی در زمینه تاریخچه مترو (زمان و علت طرح مترو، مطرح کنندگان و مشارکت کنندگان در برنامه ریزی و اجرای طرح) ارائه گردیده است، سپس مصاحبه ای با مسوولین مترو و ساکنین یکی از ایستگاههای مترو (ایستگاه امام خمینی تهران)، در زمینه میزان مشارکت مردم در طرح یاد شده و میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسولین، صورت گرفته شده و در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها بصورت توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون Spss، پرداخته شده است. در نهایت به جمعبندی و ارائه پیشنهادات مربوطه اقدام شده است. و نتیجه کلی که از این تحقیق حاصل شده است اینست که در طرح یاد شده، برنامه ریزی برای مردم بوده است نه برنامه ریزی با مردم. چرا که مردم در فرآیند برنامه ریزی و اجرای طرح، نقش خاصی نداشتند و تنها نظاره گر و استفاده کننده از نتایج طرح بوده اند (برنامه ریزی از بالا و دیوانسالارانه). و در این تحقیق، اصول حکمروائی خوب، به هیچ عنوان رعایت نشده است. بدیهی است که تبعات نامطلوبی را هم از خود به جای گذاشته است. چرا که زمانیکه مسوولین به حقوق شهروندی توجهی نمی کنند طبیعتا" مردم نیز ، خود را در قبال طرح، مسوول نخواهند دید و این عوامل، مانع توسعه منطقه ای و در نهایت توسعه ملی خواهد گردید.

حکمراني الکترونيک و تأثير آن بر حکمراني خوب شهري
نویسنده : سيد حامد رستگار
انتشاریافته در فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره 2 صص102-110 - حجم فایل زیپ 150 کیلوبایت
مقاله حاضر تلاشي است براي تعيين نقش و جايگاه حکمراني الکترونيک در بهبود حکمراني خوب شهري که به عنوان مفاهيمي نوين و مبتني بر تحولات اساسي در عرصه اداره امور حکومتي شناخته مي شوند . اين مقاله سعي دارد تا نشان دهد رسيدن به مؤلفه هاي حکمراني خوب شهري از طريق حکمراني الکترونيک ميسر است و نقش آن را در نائل شدن به مؤلفه هاي مزبور به تفکيک بررسي مي کند . بخش اول مقاله سعي در توصيف و معرفي حکمراني خوب ، پارمترهاي آن و حکمراني خوب شهري دارد . اين بخش از مقاله به مفاهيمي چون شفافيت ، پاسخگوئي ، اجماع محوري و ... مي پردازد و آنها را از زواياي مختلف مورد واکاوي قرار ميدهد . بعد از بحث حکمراني خوب شهري در بخش دوم به ارائه مفهوم و تعريف حکمراني الکترونيک مي پردازيم . اين فصل اهداف حکمراني الکترونيک و تفکيک آنها ، روابط موجود در حکمراني الکترونيک و مراحل مختلف آن را ارائه خواهد داد . اين بخش سعي دارد که علاوه بر تعريف دقيق حکمراني الکترونيک ، نقش آن را نيز در فرآيند حکمراني تعيين کند . فصل آخر مقاله به اثرات حکمراني الکترونيک بر حکمراني خوب شهري مي پردازد . در اين فصل خواهيم ديد که چگونه حکمراني الکترونيک بر مشخصه هاي حکمراني خوب تاثير مي گذارد و برخي نمونه هاي عيني آن را در ارتباط با کلان شهر تهران ملاحظه خواهيم کرد .

 

حکمرانی خوب شهری ابزاری برای تغییر کارکرد شهرداریها

نویسندگان : سید حامد رستگار، حمیدرضا محملی
انتشار یافته در همایش نقش و جایگاه مدیریت محله و شورایاریها در ارتقای مشارکت اجتماعی - حجم فایل زیپ 152 کیلوبایت
حکمرانی خوب شهری از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دول محلی همراه است. از منظر سيستماتيک، حکمراني فراتر از حکومت بوده و مبين وجود ساختارهاي داخلي و خارجي مبتني بر قدرت سياسي و اقتصادي است که از طريق اين ساختارها مشکلات مربوط به کمبود منابع، توليد و توزيع سامان مي يابد. از مهمترين مباحث مربوطه در اين ديدگاه، تغيير نقش دولت از يک تأمين کننده به توانمند ساز است. در این مقاله تلاش می‌گردد تا با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب شهری، پیش‌زمینه‌های تبدیل شهرداری به یک نهاد توانمندساز اجتماعی در عوض تأمین کننده کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق مشارکت خود ایشان واکاوی گردد. تغییرات بنیادی در شرح وظایف و تکالیف شهرداریها، تغییرات ساختاری در بدنه شهرداریها و در نهایت تغییرات هنجاری در ذهنیت شهروندان (در رابطه با وظایف و تکالیف شهرداری) از جمله مباحثی است که در راستای تبدیل کارکردهای شهرداری از یک تأمین کننده کالا و خدمات به یک نهاد توانمندساز در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنین اثر مشارکت بر پیشبرد این اهداف بررسی خواهد شد. واژگان کلیدی: توانمندسازی، حکمرانی خوب، مشارکت، دولت محلی

درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی

نویسنده : دکتر علی اکبر تقوایی - مهندس رسول تاجدار

انتشاریافته در فصلنامه مدیریت شهری - شماره 23 - بهار 1388

 چکیده
با پیش‌بینی استقرار بیش از 66 درصد جمعیت جهان در شهرها تا سال 2020 ميلادي، جهان در حال تبدیل به جهانی شهری است. از این رو مدیریت شهری در آینده به‌طور اعم و در قرن بیست و یکم به‌طور اخص، درگير نوعی چالش خواهد بود؛ چالشی که خود تابعی از تغییر و تحولات فناورانه، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی محسوب می‌گردد. شدت يافتن روزافزون مقياس و گستردگي و نيز پيچيدگي مسائل شهرها و همچنین آشکار شدن بي‌كفايتي سيستم‌هاي سنتي بوروكراتيك و تصميم‌گيري بالا به پايين، سبب شده است گرايشي به‌سوي سيستم‌هايی به‌وجود آید كه در آن تصميمات بزرگ و كوچك با اشتراك بين صاحبان منافع شهري اتخاذ شوند. مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی توسعه در طی چند دهه اخیر با تشدید مسائل حوزه مدیریت شهری و در پی تحقق پایداری در مدیریت شهری به چاره‌جویی پرداخته و به‌دنبال مطرح شدن ديدگاه و تئوري توسعه پايدار، شهر انسان‌گرا هستند و در زمان حاضر رویکرد «حکمروایی خوب شهری» را به‌عنوان اثربخش‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت معرفي نموده‌اند. هدف از نوشتار حاضر؛ بررسی و تحلیل مفاهیم و اصول مرتبط با حکمروایی خوب شهری و بررسی نمونه‌ای از تجارب داخلی مرتبط با این رویکرد و تأكيد بر اين نكته است كه با وجود ساختاری شدن پاره‌اي از مشکلات مدیریت شهری در ایران؛ تبیین صحیح، نهادینه‌سازی و نگاه راهبردی به موضوع «حکمروایی خوب شهری»، کمک می‌کند تا مدیریت پایدار شهری به سرعت و امیدواری بیشتری در شهرهای ایران شکل گیرد.

 

رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در منطقه مدیریت کلانشهري

 

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia