فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
نهاد های مرتبط با مديريت شهری ۱۳۸۹/۸/۱۶
نهاد های مديريت شهری,نهادهاي مرتبط با مديريت شهري, سازمان هاي و نهادهاي شهري بررسی نهاد های مرتبط در بحث مدیریت شهری که به نحوی در تصمیم سازی و اجرا موثر هستند

در اين بررسي به مشترکاتي بين شهرداري و شوراي شهر و ساير سازمان ها و نهاد هاي مرتبط پرداخته تا از درون بافت بومي بتوان نوع و کيفيت ارتباطات را درک نمود

براساس قوانين تصويب شده شهرداري ها تنوع و گستردگي وظايف شهرداري ها از اين قرار است :

حقوق و ضوابط شهري (بندهاي 19 و 28 ماده 55)

نظارت و کنترل (بندهاي 2و5و13و20 ماده 55 و ماده 100)

برنامه ريزي شهري (بندهاي 7و8و10و12و15و17و19و22و26 ماده 55 )

عمران شهري (بندهاي 1و14و21و24و25 ماده 25)

تجهيز و ايجاد زير ساخت شهري (بندهاي 2و12و17و21 ماده 55)

خدمات شهري (بندهاي 2و27 ماده 55)

خدمات فرهنگي – اجتماعي (بندهاي 4و6و18و21 ماده 55)]10[


شناخت اهداف تشکيل شوراهای اسلامی , برای درک نهادهای اثرگذار در مديريت شهری امری حياتی است . به طور مختصر هدف از تشکيل شوراها عبارتند از :

1. اجراي سياست عدم تمركز

2. سپردن كارهاي مردم به مردم

3. سرعت بخشيدن به كارها

4. رفع تبعيض درجامعه

5. نظارت اجتماعي

6. همكاري وهماهنگي با دولت ودستگاههاي دولتي

7. هدايت وكنترل ورهبري برنامه هاي محلي

8. رشد سياسي واجتماعي مردم در امور

9. بالا بردن قوه ي اجرايي كشور

10. خودگرداني يا خودمديريتي مردم


با توجه به پر رنگ بودن نقش مردم در اين بخش از مديريت شهري ,آن را کانال ارتباطي قدرتمندي براي تعامل دو جانبه با شهروندان دانسته اند .تقسيم بندي وظايف شورا هاي اسلامي شهر به صورت زير قابل مشاهده است :


1- امور مشورتي

بررسي وشوردرموردمسائل حوزه ي انتخابيه

ارائه ي پيشنهاد وراه حل درباره ي مسائل حوزه ي انتخابيه به شوراي بالاتر ومقامات مسئول

بررسي برنامه هاي پيشنهادي سازمان هاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني و...


2-امور نظارتي

نظارت برمؤسسات وسازمان هاي دولتي.(اين نظارت قضايي نيست)


3- امور برنامه ريزي

برنامه ريزي براي جلب مشاركت مردم دراجراي برنامه ها


4- امور اجرايي

انجام برخي وظايف اجرايي با توجه به شرايط محيطي ونياز هاي منطقه اي .مانند:پخش مواد سوختي وارزاق عمومي،آمارگيري وتحقيقات محلي

در ادامه بررسي مختصري در گسترده بودن نهاد هايي که در امر مديريت شهري در کشور ايران اثرگذار هستند پرداخته مي شود .
با توجه به شکل شماره1به ترتيب هر يک از بخش هاي زير بر مديريت شهري اثرگذاري مستقيم و غير مستقيم دارند :


وزارت کشور : مهمترين رکن موثر در مديريت شهري و شهرداري هاي ايران که در صورت نبود شوراي شهر طبق ماده 53 قانون شورا ها اسلامي شهر و روستا ,قائم مقام اين شورا است . وظايف اين وزارت خانه در قبال شهرداري ها عبارت اند از :

1- نظارت و راهنمايي شهرداري ها در انجام وظايف و تامين مايحتاج

2- نظارت بر اجراي کليه قوانين ,آيين نامه و مقررات مربوط به شهرداري ها

3- نظارت بر حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري

4- تعيين نيازهاي اقتصادي,اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و محلي و تشخيص اولويت آن ها

5- اعمال نظارت قانوني بر کليه امور شوراها,از جمله شوراي شهر .


سازمان شهرداري هاي کشور : با تعريف پنج وظيفه :

1- سياستگذاري ,قانون گذاري و هدايت

2- مديريت سازماني و مالي

3- پژوهشي و آموزشي

4- حقوقي و قانوني

5- فني و عمراني


وزارت مسکن و شهرسازي : در حوزه شهرداري ها مي توان به چهار محور زير اشاره نمود :

1- ارتباط نظارتي و کنترل کننده

2- اجراي پروژه هاي عمراني دولت با اعتبارات ملي در شهرها

3- تهيه و اجراي طرح هاي آماده سازي زمين

4- تهيه و ابلاغ آيين نامه ها و ضوابط شهرسازي


شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران :اين شورا به عنوان عالي ترين مرجع سياست گذاري و تصويب قوانين کلان توسعه شهري,مرکب از ده وزير و معاون رئيس جمهور است که وظايف زير را داراست :

1- بررسي پيشنهاد هاي لازم سياست کلي شهرسازي

2- اظهار نظر در مورد پيشنهادات و لايحه هاي شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري

3- بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آن ها خارج از نقشه هاي طرح تفضيلي

4- تصويب معيار ها ,ضوابط و آيين نامه هاي شهرداري ها


وزارت نيرو : بر طبق قانون تامين آب و برق و احداث فاضلاب شهرها و واحدهاي صنعتي مرتبط برعهده اين وزاتخانه و شرکت هاي وابسته است .


1- ساير سازمان ها :وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ,شرکت گاز,وزارت اقتصاد و امور دارايي , وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ,سازمان بهزيستي,سازمان تربيت بدني,سازمان ميراث فرهنگي ,سازمان حفاظت محيط زيست ,وزارت بازرگاني,سازمان ثبت اسناد و املاک کشور,سازمان نظام مهندسي و نيروي انظامي و سازمان هاي غير دولتي و شهرداري ها.] راهنماي جامع مديريت شهري ,معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي,صفحه 5[بر اساس اين شکل و تعاريف مطرح شده مي توان شوراي شهر را بخشي مردمي و پيشنهاد گر و در عين حال ناظر بر امور شهرداري ها دانست که توسط کميته هاي فرهنگي – اجتماعي , توسعه عمراني ,طرح و برنامه بر امور شهري به صورت تصويب پيشنهادات کارشناسانه نظارت مي نمايد.

شهرداري نيز مسئول اجراي امور اداري مالي مربوط به شهرداري ها است که با نظارت شوراي شهر و ساير نهاد هاي مطرح شده انجام مي گيرد . بخش عمران و شهرسازي نيز با توجه به برنامه هاي کلان کشور که اط طريق نهاد هاي بالا دست ابلاغ شده و مصوبات شوراي شهر , طرح هايي را اجرايي نموده و در ادامه با توجه به مسئوليت هاي فرهنگي و اجتماعي و بهداشتي که بين شهرداري ها مشترک است لزوم توجه به ارتباطات اين سه بخش ضروري است .

نگارش سعيد شفيعا

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia