فارسی | English
خانه |
پايان نامه هاي شهري |
مقالات شهري |
جستجو در مقالات و پايان نامه ها |
مفاهيم |
درباره مدیریت شهری |
قانون |
اخبار |
معرفی کتاب |
نظرات |
خدمات |
ثبت نام |
معرفی رشته مدیریت شهری ۱۳۹۰/۹/۱
معرفی رشته مدیریت شهری, رشته مديريت شهري, مديريت امور شهري, مدیریت شهر شناسايي رشته دانشگاهی مدیریت شهری در مقطع کارشناسي ارشد از ديدگاه بين رشته اي

برای شناخت رشته مديريت شهری از ديدگاه سلسله مراتب رشته ای بايد به بررسی آن از منظر حوزه برنامه ريزی پرداخت . به طور کلی اين حوزه شامل شش زير شاخه بوده که عبارت اند از :

1- امنيت ملی
2- توسعه اقتصادی
3- اجتماعی
4- محيط زيست
5- شهری
6- توسعه منطقه ای

که در زير شاخه پنجم يعنی برنامه ريزی شهری بر اساس سه اصل ايجاد آسايش ، امنيت ، رفاه برای ساکنان شهر استوار است . که البته اين سه ممکن است در هر شهر بر اساس فرهنگ و پيشينه ساکنين تعاريف متفاوتی داشته باشد .

در زير شاخه رشته برنامه ريزی شهری ده بخش قابل تفکيک به اين شکل وجود دارد :
1- طبيعی – اقليمی
2- زيست محيطی
3- اقتصادی
4- اجتماعی
5- جمعيتی
6- تاريخی
7- زير ساخت
8- کالبدی
9- مديريتی
10- سياسی

به عبارتی يک برنامه ريز شهری با اين ده تخصص در ارتباط بوده تا يک برنامه شهری را به سرانجام برساند . بر اين مبنا در شاخه نهم يعنی مديريتی ، مبحث مديريت شهری گنجانده شده است که وظيفه آن نگهداری و اداره و توسعه فضاهايي است که برنامه ريزان شهری ايجاد می نمايند .
خروجی برنامه ريزان شهری ، برنامه ريزی برای ايجاد فضاهای لازم برای شهر است و برای اين کار نيازمند مديريت اين فضا ها بوده که اين کمک را مديريت شهری به اين رشته می کند .

توانايي ها و وظايف برجسته مديران شهری را می توان اينگونه دانست :

1- درک و فهم صحيح فرآيند های شهری
2- ايجاد زبانی مشترک برای ارتباط با متخصصان برنامه ريزی
3- توانايي و ظرفيت اجرای برنامه های شهری

      
سیستم پیامک رایگان
فراموشی رمز عبور
نام کاربر  
رمز عبور  
پشتيباني
Powered by Saeed Shafia